HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH SƠN BÌNH HÒA NAM

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THANH SƠN BÌNH HÒA NAM

Mã số thuế: 1101943901
Địa chỉ: ấp 3, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Long An.

Tên giao dịch: HTX NN THANH SON BINH HOA NAM

Đại diện pháp luật: Dương Văn Minh Cảnh
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 16/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.