HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THIÊN SƠN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THIÊN SƠN

Mã số thuế: 2902043573
Địa chỉ: bản Cửa Rào, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông, Nghệ An.

Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Giáo
Ngày cấp giấy phép: 13/04/2020
Ngày hoạt động: 13/04/2020
Cập nhật lần cuối vào 13/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.