HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG THỊ TRẤN HỒ

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG THỊ TRẤN HỒ

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã

Mã số thuế: 2301105507
Địa chỉ: NR Bà Trần Thị Hà, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Trần Thị Hà
cấp giấy phép: 10/10/2019
hoạt động: 10/10/2019 ( 1 ngày)
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *