HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ CAM HỮU CƠ PHÙ YÊN

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ CAM HỮU CƠ PHÙ YÊN

Loại hình hoạt động: Hợp tác xã

Mã số thuế:
Địa chỉ: Bản Bau, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
Đại diện pháp luật: Lê Chung Tiến
cấp giấy phép: 14/10/2019
hoạt động: 14/10/2019 ( 4 tuần)
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.