HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THẮNG

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THẮNG

Mã số thuế: 3401202898
Địa chỉ: Thôn Cô Kiều, Xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Phi
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 01/04/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.