HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP & DU LỊCH SINH THÁI THÀNH SƠN

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP & DU LỊCH SINH THÁI THÀNH SƠN

Mã số thuế: 5400516052
Địa chỉ: Xóm Thung Khe, Xã Thành Sơn, Huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Tên giao dịch: HTX DV NN & DL ST THANH SON

Đại diện pháp luật: Phùng Khánh Cường
Ngày cấp giấy phép: 09/04/2020
Ngày hoạt động: 01/05/2020
Cập nhật lần cuối vào 09/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.