Hỏi về vấn đề hóa đơn đã phát hành bị hủy do nhầm lẫn ?

Thưa luật sư! Mong Luật sư tư vấn giúp em một vấn đề liên quan đến quyển hóa đơn giá trị gia tăng. Bên em có một quyển hóa đơn GTGT đã sử dụng được vài liên. Các liên sau bị hủy vì bên em đăng kí lại địa chỉ đăng kí kinh doanh mới.

Nhưng trong quá trình hủy các liên sau (dùng kéo cắt dọc theo quyển hóa đơn) em vô tình hủy các liên đã phát hành trước đó. Bây giờ, em không biết phải xử lý thế nào với hóa đơn đã phát hành hay phải báo cáo với Cơ quan thuế ? Em chân thành cảm ơn!

Hỏi về vấn đề hóa đơn đã phát hành bị hủy do nhầm lẫn ?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Xin giấy phép. Sau khi nghiên cứu vấn đề của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

2. Nội dung tư vấn

Thông tư 39/2014/TT_BTC quy định:

Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.
2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.”

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, khi tiến hành hủy các liên hóa đơn chưa sử dụng bạn đã vô tình hủy luôn cả một số liên hóa đơn đã phát hành, do đó, bạn cần phải tiến hành xử lý theo quy định tại Điều 24 thông tư 39/2014/TT_BTC trong trường hợp hỏng hóa đơn đã lập. Căn cứ vào quy định trên, bạn cần lập báo cáo về việc hỏng hóa đơn và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp ( tham khảo mẫu báo cáo tại đây) trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày hỏng hóa đơn, nếu ngày thứ 5 này trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng bạn cần phải thông báo là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ hoặc qua .

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *