Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh với cơ quan thuế.

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Đơn vị tôi là chi nhánh của một công ty, nếu công ty tôi chấm dứt hoạt động thì chi nhánh cũng chấm dứt hoạt động hoặc công ty không chấm dứt hoạt động nhưng quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh thì khi đó phải thực hiện thủ tục với bên cơ quan thuế thế nào?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của

>>

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Xin giấy phép. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 45 quy định:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC, các trường hợp đơn vị trực thuộc chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

– Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản.

– Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chi nhánh chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi chi nhánh chấm dứt hoạt động hoặc khi đơn vị chủ quản của chi nhánh chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc khi chi nhánh bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chi nhánh phải thực hiện thủ tục thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh được quy định cụ thể tại Điều 19 Thông tư 95/2016/TT-BTC, theo đó hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế ( bản gốc); trong trường hợp bị mất các giấy tờ trên thì phải có công văn giải trình về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

-Bản sao Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Thời hạn nộp hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động

Thời hạn xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:

– Trong thời hạn 02 ( hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh, cơ quan thuế phải thực hện thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế về trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hòan thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

– Trong thời hạn 03 ( ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế hoàn thành việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sang đơn vị chủ quản theo quy định, cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC gửi cho người nộp thuế.

Trong trường hợp đơn vị chủ quản chấm dứt hoạt động, nếu đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt động thì đơn vị trực thuộc phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp mã số thuế mới hoặc chuyển đổi theo quy định tại khỏan 1 Điều 23 Thông tư 95/2016/Tt-BTC như sau:

1. Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại

Đơn vị trực thuộc có quyết định chuyển thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này. Khi có Quyết định chuyển đổi, đơn vị trước chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này.

Trong trường hợp chủ quản đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế 13 số thuế theo đơn vị chủ quản đều bị coi là sử dụng mã số thuế không hợp pháp.

Như vậy, khi chi nhánh chấm dứt hoạt động thì phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo thủ tục quy định như trên, ngoài ra bạn cũng cần thực hiện thủ tục thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh tới Sở kế hoạch đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở theo quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận số: để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế – Công ty luật Minh Khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *