Điều kiện được tính vào chi phí hợp lý ? Cách hạch toán chi phí hợp lý và khấu trừ chi phí hợp lý ?

Luật sư của Công ty xin giấy phép tư vấn chính sách pháp luật thuế và hướng dẫn một số quy định pháp lý về điều kiện, cách thức, phương thức hạch toán các chi phí hợp lý cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiện nay:

 

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

 

2. Nội dung tư vấn:

Thưa luật sư, Tên khách hàng chênh lệch tỷ giá hối đoái có được tính vào chi phí hợp lý không ?

Tại khoản 2.22, điểm 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“2.22. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ (trừ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế).

Căn cứ các quy định nêu trên:

Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN

Xin chào luật sư Công ty em có thuê bãi của cá nhân, khi hợp đồng thì số tiền thuê không bao gồm tiền thuế cho nên bên em để có chi phí hợp lý thì bên em phải tự đi mua hóa đơn lẻ trên chi cục thuế. Em mới nhận bàn giao lại của kế toán trước thì năm 2014 bạn ấy chưa viết được, bạn ấy có bảo là cuối năm 2014 có nên mua nhưng họ bận họ bảo là sang năm 2015 vẫn viết được ( nếu như chưa có quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp). Nhưng bây giờ em lên hỏi thì họ bảo không viết được năm 2014 nữa.

Điều 4 thông tư 96/2015/TTBTC quy định:

“2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”

Như vậy, bạn chỉ cần nộp bộ hồ sơ gồm hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho người cho thuê bãi là có thể hạch toán tiền thuê bãi vào chi phí được trừ, không cần phải mua hóa đơn lẻ.

Thưa luật sư, Cho mình hỏi, thế với doanh nghiệp khi mua hàng mà người bán chỉ xuất cho hoá đơn bán lẻ. Nhưng giá trị đều dưới 200.000 thì có được sử dụng làm chi phí hợp lý không? và ở công ty mình có thấy sử dụng bảng kê vận chuyển cho nhân viên khi thuê xe ôm đi công tác… thì có được không bạn?

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, căn cứ quy định trên những khoản chi có liên quan đến hoạt động SXKD, và có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định là được tính vào chi phí được trừ, không bắt buộc phải là hóa đơn đỏ.

Cũng theo Điều này:

Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC)nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, nếu không có hóa đơn về việc người đi công tác thuê xe ôm thì công ty bạn được phép lập Bảng kê theo mẫu số 01/TNDN (tuy nhiên vẫn phải có hợp đồng, chứng từ thanh toán)

Trung tâm của tôi là đơn vị cấp dưới. Hàng năm, trung tâm phải có nghĩa vụ nộp một khoản tiền được trích theo tỷ lệ 5% trên giá trị hợp đồng.đã được quyết toán cho Công ty mẹ. Tôi đã trích lập khoản chi phí đó vào giá thành của sản phẩm. Vậy tôi hạch toán như thế đúng hay sai? Rất mong được tư vấn sớm. Xin trân trọng cám ơn.

Theo quy định hiện nay thì giá thành sản phẩm, dịch vụ được xác định trên cơ sở 3 loại chi phí chính:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

– Chi phí nhân công trực tiếp.

– Chi phí sản xuất chung (ở phân xưởng sản xuất).

Như vậy, bạn hạch toán khoản tiền 5% giá trị hợp đồng quyết toán cho công ty mẹ vào giá thành sản phẩm là chưa chính xác.

Thưa luật sư, Công ty em có mua hàng hoá như Phòng nghỉ, văn phòng phẩm…, những hoá đơn mua vào là hoá đơn thông thường, khi em tra cứu thông tin phát hành hoá đơn thì chưa thấy chưa đang ký pha1`t hành hoá đơn. Vậy những hoá đơn mua vào của Công ty em có tính vào chi phí Hợp lý không. Cảm ơn luật sư!

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, căn cứ quy định trên những khoản chi có liên quan đến hoạt động SXKD, và có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định là được tính vào chi phí được trừ, không bắt buộc phải là hóa đơn đỏ.

rường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với :  hoặc liên hệ văn phòng   để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Xin giấy phép.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật thuế – Công ty Xin giấy phép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *