CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VN & LB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VN & LB

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế:
Địa chỉ: 38/4 Tôn Thất Thuyết, Khu phố 6, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Toản
cấp giấy phép: 15/10/2019
hoạt động: 15/10/2019 ( 4 tuần)
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.