CÔNG TY TNHH YẾN HƯƠNG NHA TRANG

CÔNG TY TNHH YẾN HƯƠNG NHA TRANG

Mã số thuế: 4201885744
Địa chỉ: 425 đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG
Ngày cấp giấy phép: 13/04/2020
Ngày hoạt động: 13/04/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 13/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.