Công Ty TNHH Xây Dựng Dũng Mạnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Dũng Mạnh

Mã số thuế: 0109133907
Địa chỉ: Khu DG04, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.