CÔNG TY TNHH TM XNK GIA BẢO

CÔNG TY TNHH TM XNK GIA BẢO

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế:
Địa chỉ: 11/50 Đỗ Thừa Luông, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Gia Bảo
cấp giấy phép: 15/10/2019
hoạt động: 16/10/2019 ( 3 tuần)
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.