Công Ty TNHH Tiến Phong Quảng Trị

Công Ty TNHH Tiến Phong Quảng Trị

Mã số thuế: 3200707539
Địa chỉ: Số 15/200 Hàm Nghi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phong
Ngày cấp giấy phép: 06/04/2020
Ngày hoạt động: 06/04/2020
Cập nhật lần cuối vào 06/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.