CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO MINH

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO MINH

Mã số thuế: 0202017976
Địa chỉ: Xóm Chùa (nhà ông Phạm Đình Khiêm), thôn Đông Ninh, Xã Tiên Minh, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tên giao dịch: BAO MINH AQUATIC PRODUCTS
Tên viết tắt: BAO MINH AQUATIC PRODUCTS
Đại diện pháp luật: Phạm Đình Khiêm
Ngày cấp giấy phép: 05/03/2020
Ngày hoạt động: 05/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 05/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.