CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH THẮNG KINH BẮC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH THẮNG KINH BẮC

Mã số thuế: 2301127959
Địa chỉ: Số 66 Lương Thế Vinh, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Thành
Ngày cấp giấy phép: 06/03/2020
Ngày hoạt động: 06/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.