CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SL

Mã số thuế: 3002154843
Địa chỉ: Xóm Thống Nhất, Xã Ích Hậu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN SỸ
Ngày cấp giấy phép: 10/04/2020
Ngày hoạt động: 10/04/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 10/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.