Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ace

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ace

Mã số thuế: 2301129441
Địa chỉ: khu Phương Vỹ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Đức
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.