Công Ty TNHH Thương Mại Đại Thanh T&t

Công Ty TNHH Thương Mại Đại Thanh T&t

Mã số thuế: 0601195610
Địa chỉ: Số 61 Hàng Tiện, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Tên giao dịch: DAI THANH T&T TRADING COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: DAI THANH T&T TRADING CO.,LTD
Đại diện pháp luật: Phạm Cương Quyết
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.