Công Ty TNHH Thu Hiền Tháp Mười

Công Ty TNHH Thu Hiền Tháp Mười

Mã số thuế: 1402139941
Địa chỉ: Số 59K, Cao Văn Đạt, khóm 4, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.