CÔNG TY TNHH THANG MÁY THIÊN MINH

CÔNG TY TNHH THANG MÁY THIÊN MINH

Mã số thuế: 0801318203
Địa chỉ: 109B, phố Chương Dương, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương.

Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 05/03/2020
Ngày hoạt động: 05/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 05/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.