CÔNG TY TNHH SUPERSHIP TÂY NINH – CHI NHÁNH HÒA THÀNH

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP TÂY NINH – CHI NHÁNH HÒA THÀNH

Mã số thuế: 3901273488-001
Địa chỉ: Số 161 Phạm Hùng, khu phố 2, Phường Long Hoa, Thị xã Hoà Thành, Tây Ninh.

Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN NGHIỆP
Ngành nghề chính:

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.