CÔNG TY TNHH SUPERSHIP GIA LAI – CHI NHÁNH ĐỨC CƠ

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP GIA LAI – CHI NHÁNH ĐỨC CƠ

Mã số thuế: 5901116023-008
Địa chỉ: 489 Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Đại diện pháp luật: CÁI HÙNG CƯỜNG
Ngành nghề chính:

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.