CÔNG TY TNHH SƠN HẢI SOLAR

CÔNG TY TNHH SƠN HẢI SOLAR

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Sơn Hải 2, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thông
cấp giấy phép: 25/10/2019
hoạt động: 25/10/2019 ( 2 )
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.