Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nguyễn Vũ

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nguyễn Vũ

Mã số thuế: 3101084178
Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Thủy
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.