CÔNG TY TNHH QUANG NGUYÊN THI

CÔNG TY TNHH QUANG NGUYÊN THI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số nhà 15B đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phụng
cấp giấy phép: 17/10/2019
hoạt động: 17/10/2019 ( 2 )
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.