CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM Á CHÂU

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM Á CHÂU

Mã số thuế: 2301128656
Địa chỉ: Khu Lãm Trại, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.