CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ BẮC NINH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ BẮC NINH

Mã số thuế: 2301126112
Địa chỉ: Thôn Thanh Gia, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Tên giao dịch: DUC TRI BAC NINH EDUCATION DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPAN

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Mùa
Ngày cấp giấy phép: 06/03/2020
Ngày hoạt động: 06/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.