Công Ty TNHH Phát Triển Nhà Nam Tân Uyên

Công Ty TNHH Phát Triển Nhà Nam Tân Uyên

Mã số thuế: 3702861206
Địa chỉ: Số 12 Khu D, Khu nhà ở Bình Phú, đường Bình Chuẩn 59, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.