CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU VƯƠNG THIỆN

CÔNG TY TNHH NGUYỄN HỮU VƯƠNG THIỆN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế:
Địa chỉ: 37A Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vương Thiện
cấp giấy phép: 15/10/2019
hoạt động: 15/10/2019 ( 4 tuần)
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.