CÔNG TY TNHH MTV ONG MẬT TRÀ VINH

CÔNG TY TNHH MTV ONG MẬT TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100654264
Địa chỉ: 78 Ấp Chà Và, Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú Anh
Ngày cấp giấy phép: 26/03/2020
Ngày hoạt động: 26/03/2020
Ngành nghề chính:
Trạng thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cập nhật lần cuối vào 26/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.