Công Ty TNHH Mtv Ong Mật An Giang

Công Ty TNHH Mtv Ong Mật An Giang

Mã số thuế: 1602118748
Địa chỉ: 117 Tổ 5, Ấp Phú Thượng 3, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú Anh
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.