Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Hiểm Active Life

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Hiểm Active Life

Mã số thuế: 5901141044
Địa chỉ: 27A Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Tên viết tắt: CTY TNHH MTV DV BH ACTIVE LIFE
Đại diện pháp luật: Lê Đức Toàn
Ngày cấp giấy phép: 10/04/2020
Ngày hoạt động: 10/04/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 10/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.