CÔNG TY TNHH LƯU TRAVEL

CÔNG TY TNHH LƯU TRAVEL

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hùng Long, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thùy
cấp giấy phép: 15/10/2019
hoạt động: 15/10/2019 ( 4 tuần)
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.