CÔNG TY TNHH KHÓA BẢO LONG

CÔNG TY TNHH KHÓA BẢO LONG

Mã số thuế: 0700837241
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 16/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 16/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.