CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM


Mã số thuế: 3801210244
Địa chỉ: Lô 37, 38, 39, 40, 41, 44, 50, 51, 55, 55, 56 Cụm B2, KCN Đồ, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Li, Yunhai
cấp giấy phép: 15/10/2019
hoạt động: 15/10/2019 ( 3 tuần)
Điện thoại:
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.