Công Ty TNHH Hương Minh Châu

Công Ty TNHH Hương Minh Châu

Mã số thuế: 1301089885
Địa chỉ: Số 113, Võ Nguyên Giáp, ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Đại diện pháp luật: Bùi Hoàng Việt
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.