CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG NHÀ HÀNG QUỐC THIÊN

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG NHÀ HÀNG QUỐC THIÊN

Mã số thuế: 0316200502
Địa chỉ: 11 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch: QUOC THIEN RESTAURANT SYSTEM CO., LTD

Đại diện pháp luật: Đồng Thị Mộng Thùy
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 20/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 16/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.