CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG HỒNG HÀ

Mã số thuế: 2301129265
Địa chỉ: Đường 38, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Tên giao dịch: HONG HA SEED COMPANY LIMITED

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hòa
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.