Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Cao Viedan Tech

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Cao Viedan Tech

Mã số thuế: 2301129138
Địa chỉ: 196 Hoàng Quốc Việt, Phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đạt
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.