CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VIỆT

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VIỆT

Mã số thuế: 2301129057
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Đại diện pháp luật: Trần Công Đình
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2020
Ngày hoạt động: 16/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 16/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.