CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ – XÂY DỰNG BÁCH AN

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ – XÂY DỰNG BÁCH AN

Mã số thuế: 4201883017
Địa chỉ: 09 Lê Công Hạnh, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Tên giao dịch: BACH AN MECHANICAL – CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: BACHAN CO.,LTD
Đại diện pháp luật: PHẠM VŨ LĨNH
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.