Công Ty TNHH Bông Kim Long

Công Ty TNHH Bông Kim Long

Mã số thuế: 1001209045
Địa chỉ: Ngách 3/31, đường Trần Thủ Độ, tổ 17, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Đại diện pháp luật: Trương Đức Cảnh
Ngày cấp giấy phép: 03/04/2020
Ngày hoạt động: 03/04/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 03/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.