Công Ty TNHH Boca Garden Việt Nam

Công Ty TNHH Boca Garden Việt Nam

Mã số thuế: 5400515796
Địa chỉ: Xóm Gừa, Xã Cư Yên, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Cường
Ngày cấp giấy phép: 27/03/2020
Ngày hoạt động: 27/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 27/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.