CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÍN TRUNG

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÍN TRUNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế:
Địa chỉ: 95 Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trương Trọng Tâm
cấp giấy phép: 17/10/2019
hoạt động: 17/10/2019 ( 4 tuần)
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.