CÔNG TY CỔ PHẦN XD & DV KHO XƯỞNG ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XD & DV KHO XƯỞNG ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0402031537
Địa chỉ: Thôn Thạch Nham Tây, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng..

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Ngày cấp giấy phép: 06/03/2020
Ngày hoạt động: 06/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 06/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.