CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI AAP

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI AAP

Mã số thuế: 1101942513
Địa chỉ: ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Long An.

Tên giao dịch: AAP TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Phương
Ngày cấp giấy phép: 05/03/2020
Ngày hoạt động: 05/03/2020
Cập nhật lần cuối vào 05/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.