Công Ty Cổ Phần Trùng Tu Tôn Tạo Di Tích Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Trùng Tu Tôn Tạo Di Tích Việt Nam

Mã số thuế: 0109130913
Địa chỉ: Số 1 Cầu Đơ 5, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày cấp giấy phép: 17/03/2020
Ngày hoạt động: 17/03/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 17/03/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.