CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BỐC XẾP KHÁNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN BỐC XẾP KHÁNH HÙNG

Mã số thuế: 4201885737
Địa chỉ: Số 79 Đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Tổ dân phố 9, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa.

Đại diện pháp luật: TRẦN MINH ÁNH
Ngày cấp giấy phép: 10/04/2020
Ngày hoạt động: 10/04/2020
Ngành nghề chính:
Cập nhật lần cuối vào 10/04/2020

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.