CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AMORIM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AMORIM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thửa đất số 1004, tờ bản đồ số 5, ấp Mới, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Trúc
cấp giấy phép: 14/10/2019
hoạt động: 14/10/2019 ( 4 tuần)
Trạng thái: Đang hoạt động

 

Lưu ý: Trang Thông tin công ty xingiayphep.com.vn được xây dựng hoàn toàn tự động bằng chương trình máy tính không có sự can thiệp của con người. Mọi yêu cầu điều chỉnh đều không thể thực hiện.